akvaterm

Akvaterm on sitoutunut laadukkaaseen kokonaistoimintaan asiakkaitaan, työntekijöitään ja ympäristöä ajatellen

  • Asiakas on toimintamme keskipiste
  • Sitoudumme kehittämään ja parantamaan toimintaamme jatkuvasti
  • Tavoitteemme on pysyä markkinoiden huipulla
  • Seuraamme aktiivisesti toimittajiemme laatu- ja ympäristöasioita
  • Olemme sitoutuneet noudattamaan toimialallemme asetettuja lakeja ja rajoituksia
  • Tuotteillamme pyrimme parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään ympäristön kuormitusta kodeissa ja teollisuuslaitoksissa
  • Toteutamme toimenpiteitä, joiden tavoite on vähentää päästöjä ja jätteen määrää
  • Tiedotamme avoimesti työntekijöillemme, toimittajillemme sekä asiakkaillemme laatu- ja ympäristöasioissa tekemistämme toimenpiteistä

Toimintamme on sertifioidusti ISO 9001:2008-laadunhallintastandardin sekä ISO 14001:2004 –ympäristöjärjestelmästandardin mukaista. Valmistus tapahtuu ISO 3834-2:2005 hitsauksen laatujärjestelmää  noudattaen. Järjestelmien auditoijana toimii Inspecta Sertifiointi Oy